Commissie

Ontplofbare atmosferen (Subcommissie EPP & M)

341 093

Ontplofbare atmosferen (Subcommissie EPP & M)
Voor materieel op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen is in 1994 de Europese Richtlijn 94/9/EG opgesteld, 'ATEX 95'. Deze Richtlijn is in 2016 vervallen. Sinds die tijd is de Europese Richtlijn 2014/34/EU 'ATEX 114' van kracht. CEN/TC 305, 'Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection' stelt normen op om te voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijn 'ATEX 114' die van toepassing zijn op mechanisch non-elektrisch materieel.

Commissie

De normcommissie oefent invloed uit op de inhoud van de Europese normen die ontwikkeld worden binnen CEN/TC 305 en de internationale normen van IEC Subcommissie 31 M 'Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres'.
De normen hebben betrekking op:

 - methoden ter bepaling van de ontplofbaarheid van atmosferen
 - uitrusting te gebruiken in ontplofbare atmosferen
 - beveiligingssystemen (preventie en bescherming)
 - componenten voor uitrusting en beveiligingssystemen

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341093 'Ontplofbare atmosferen' leest u in het commissieplan.

Programma

Nationaal werk
In het algemeen zullen de normen in het Engels worden gepubliceerd; alleen de belangrijkste basisnormen, zoals EN 1127-1, worden in het Nederlands vertaald.
Op nationaal niveau vindt informatie-uitwisseling plaats met de normcommissie voor elektrisch materieel in verband met explosiegevaar (NEC 31).

CEN/CENELEC werk
Werkprogramma CEN/TC 305.

ISO/IEC werk
Er is geen ISO-werk. Internationale normalisatie van onderwerpen binnen het werkgebied van de normcommissie vindt plaats in SC 31M. De documenten van deze subcommissie worden door NEC 31 ook op de Livelinkpagina van NC 341093 geplaatst. Het Nederlands standpunt op voorstellen van SC 31M wordt afgestemd met NEC 31 via de voorzitters van resp. NC 341093 en NEC 31.

De voorzitter van NEC 31 is vertegenwoordigd in NC 341093 en vice versa.
De verslagen van de CEN/TC 305-werkgroepen worden in NEN-Livelink geplaatst.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jeannette Leenders.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180Top normen machinebouw

 • Bundel 18
  Normen voor het lassen van metalen
 • NEN-EN-ISO 12100
  Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie
 • NEN-EN-ISO 13849-1
  Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp
 • NEN-EN-ISO 13849-2
  Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2: Validatie