Commissie

Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw

351 300

Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw
Aan de hand van perceel-, blok-, buurt-, wijk- en gemeentegrenzen kan systematisch de oppervlakte en de dichtheid van een gebied worden bepaald. Het werkterrein van deze commissie is normalisatie op het gebied van termen, definities en bepalingsmethodes voor oppervlakte en dichtheid in de stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Het belang van NEN 9300 kan als volgt worden samengevat:

  • het opstellen van eenduidige oppervlakte- en dichtheidsanalyses door uniforme bepaling van gegevens
  • het verkrijgen van vergelijkbare informatie over dichtheid en over de verhouding tussen verschillende schaalniveaus (in oppervlakte en dichtheid)
  • het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken
  • de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied
  • het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces

Toepassingsgebied:

Dit geldt voor: beleidsontwikkeling, voorbereidingsbesluiten, gebiedsvisies, stedenbouwkundige plannen, stedenbouwkundig onderzoek, projectontwikkeling, bestemmingsplannen en grondexploitaties.

De normcommissie is na het verschijnen van NEN 9300 'slapend'.

De normcommissie is sinds het verschijnen van NEN 9300 'slapend'. Ze zal weer worden 'gewekt' als NEN 9300 moet worden geactualiseerd of als er behoefte is aan andere normen op dit vakgebied.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie over deze norm, neem contact op met Annet van der Horn.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324