Commissie

Organische parameters

39002003

Organische parameters
Het werkgebied van deze commissie betreft de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

Commissie

Het werkgebied van deze commissie betreft de normalisatie van analysemethoden voor laboratoria voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, en bouw-, rest en afvalstoffen.

In Europese en internationale normalisatie is de doelstelling van de normsubcommissie het verzorgen van inbreng van methoden voor de analyse van organische parameters in bovengenoemd werkgebied.

Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het opstellen van nationale normen, waar internationale normen ontoereikend zijn of niet bestaan, maar waar in de markt vraag naar is.

Eenduidige meetmethoden en het toepassen van eenzelfde (of vergelijkbare) methoden door alle betrokken partijen bevordert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analyseresultaten.

Normalisatie op dit gebied heeft relevantie voor zowel de overheid (beleid, handhaving) als het bedrijfsleven. Een deel van de genormaliseerde analysemethoden heeft een relatie met (milieu)wetgeving en aan wetgeving gerelateerde schema's, bijvoorbeeld: Wet Milieubeheer (Wm), Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo) of AS3000.

De normen kunnen voor certificatie- en accreditatiedoeleinden worden gebruikt.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Organische parameters.

Programma

De ontwikkelingen binnen de Kaderrichtlijn Water en met name die op het gebied van prioritaire stoffen zijn sterk van invloed op het werk van de commissie. Het is van belang om de Nederlandse standpunten in internationaal verband vast te stellen en ten uitvoer te brengen.

Andere nieuwe ontwikkelingen zijn o.a:
- analyseren op medicijnresten;
- analyseren op resten van narcotica;
- (online) sensoren;
- immunoassays;
- veldmethoden.

De focus voor 2017 ligt onder meer bij het actualiseren en complementeren van het nationale normenpakket zodat dit aansluit bij de huidige laboratoriumpraktijk. De mogelijkheid wordt onderzocht welke herzieningen nationaal en welke internationaal uitgevoerd kunnen worden. O.a. moet hierbij rekening gehouden worden met andersoortige technieken en dat de ontwikkelingen in het veld meer techniek-gerelateerd vs. parameter-gerelateerd zijn.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marina Maroulakis.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.