Commissie

Overspanningsafleiders

364 037

De normcommissie heeft als taak het begeleiden van de internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake overspanningsafleiders.

Commissie

NEC 37 treedt op als nationaal inspraakplatform voor CLC/TC 37A, IEC/TC 37, IEC/SC 37A, IEC/SC 37B.

De taak en het werkgebied van deze commissies zijn:

  • IEC/TC 37 Surge arresters, met als scope:To prepare international standards regarding: - specifications for the different types of surge arresters (with or without gaps) for a.c. or d.c. supply systems: the choice of arresters allowing adequate protection of systems with satisfactory reliability, and the definition of conditions of use enabling this result to be obtained.
  • IEC/SC 37A Low-voltage surge protective devices, met als scope:To prepare international standards for surge protective devices (SPDs) for protection against indirect and direct effects of lightning and/or against other transient overvoltages and for information on their selection and application. These devices are to be used in power, telecommunications and/or signalling networks with voltages up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
  • IEC/SC 37B Specific components for surge arresters and surge protective devices, met als scope: To prepare international standards for components used in SPDs. These SPDs are used in power, telecommunication and/or signalling networks with voltages up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
  • CLC/TC 37A Low voltage surge protective devices, met als scope: To prepare European standards (ENs), Technical specifications (TSs) and Technical reports (TRs). These documents will cover surge protective devices (SPDs) for protection against surges due to lightning and/or other transient overvoltages and their selection and application. These devices are to be used in power, telecommunication and/or signalling networks with voltages up to 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Overspanniingsafleiders.

Programma

De belangrijkste activiteiten van de commissie zijn:


  • actieve participatie in IEC/SC 37A WG5 - Low-voltage surge protection devices.
  • de implementatie van mondiale en Europese normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Frank Kortstee.

Frank Kortstee





ev@nen.nl

(015) 2 690 373