Commissie

Patiëntentilliften en hygieneproducten

Patiëntentilliften en hygieneproducten
Na publicatie van NEN 7506, heeft NEN van een aantal belanghebbende partijen op het gebied van tilliften het verzoek gekregen om een Platform “ Patiëntentilliften” op te richten. In het platform worden ontwikkelingen met elkaar besproken. Deze ontwikkelingen kunnen onder andere gaan over wet- en regelgeving, (internationale) normen, CE-markering, onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zaken die in de media de aandacht krijgen. Het platform biedt ruimte en gelegenheid om met elkaar over deze ontwikkelingen van gedachten te wisselen. Ervaringen en knelpunten kunnen hierbij aan bod komen. NEN organiseert de vergaderingen voorziet de leden van het platform van alle relevante informatie.

Commissie

Het Platform heeft een adviserende rol. Jaarlijks stelt het Platform een werkplan op t.b.v. de deelnemende organisaties, waarin aangegeven wordt op welke wijze er gewerkt wordt aan de realisering van de voor de doelgroep relevante ontwikkelingen.

De werkzaamheden van NEN bevatten in dit proces de volgende activiteiten:
- projectmanagement van het proces;
- ondersteuning en opzetten Platform Patiëntentilliften;
- bewaking van planning;
- bewaking van het consensusproces;
- advisering;
- inbreng expertise normen, wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de sector;
- organisatie en facilitering van vergaderingen (i.o.m. leden van het platform).

Het Platform is niet ingebed in de structuur van de bestaande normcommissies en neemt een unieke plek in tussen normcommissies. Het formuleert adviezen voor bestaande normcommissies en is laagdrempelig voor deelname.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden via de volgende links:

Commissieplan

Hier vindt u het commissieplan

Programma

Het Platform heeft tot doel het uitwisselen en bespreken van ontwikkelingen, uitwisselen van ervaringen en kennis op het gebied van “ Patiëntentilliften”. Verder:
- bespreekt het Platform uitsluitend onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan tilliften;
- geeft het Platform gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidscommissie NEN-Medische Technologie, welke deze adviezen mee zal nemen in de besluitvorming betreffende het beleidsveld;
- kan het Platform NEN vragen nader te benoemen acties te ondernemen. NEN zal dergelijke verzoeken in beraad nemen en aan het Platform melden wat het resultaat daarvan is.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.


 

Neem contact op met Evelyn Noordam-Haagmans

zw@nen.nl

(015) 2 690 318