Commissie

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten

370 002

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten
De 'margarine, vetten en oliën'-sector behoort tot een van de belangrijkste agrosectoren van Nederland en is een belangrijke bewerker van oliën en vetten voor Europa. Er is ook een NEN-normcommissie voor dit gebied, die zich richt op de normalisatie van terminologie, monsterneming en chemische en fysische analysemethoden met betrekking tot plantaardige en dierlijke oliën en vetten voor de voedingssector.

Commissie

Het normalisatiewerk vindt in belangrijke mate in internationaal (ISO) verband plaats, waarbij de normcommissie de nationale inbreng verzorgt in twee technische subcommissies van ISO/TC 34 'Food products':Binnen het Europese werkveld is NEN betrokken bij de technische commissie van CEN, namelijk CEN/TC 307 - Oilseeds and animal and vegetable fats and oils. Daar waar raakvlakken zijn met biobrandstoffen worden de Nederlandse belangen behartigd bij de activiteiten van de werkgroep over biodiesel van CEN/TC 19 en CEN/TC 307 en bij de task force over hetzelfde onderwerp van CEN/TC 19/WG 24.

Bijna jaarlijks komt het belang van goede analysemethoden wel in het nieuws. Denk maar aan de aanwezigheid van minerale oliën in zonnebloemolie of aan dioxine in veevoeder, doordat verontreinigde olie voor technische toepassing in de veevoedersector terecht was gekomen. In verband met de volksgezondheid worden tegenwoordig ook veel methoden ontwikkeld met betrekking tot bijvoorbeeld onverzadigde vetzuren en sterolen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Plantaardige en dierlijke oliën en vetten.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Juliane Eykelhoff.

afc@nen.nl

(015) 2 690 235