Commissie

Procescontaminanten

370 275 0013

Procescontaminanten
Europese normalisatie van analyse- en detectiemethoden van procescontaminanten in voeding is het onderwerp van deze normcommissie. De commissie richt zich in eerste instantie op acrylamide, furaan, ethylcarbamaat, PAK's, 3-MCPD- en glycidylesters, benzeen, melamine en minerale olie in plantaardige olie in diverse typen voeding. De normen worden opgesteld in het kader van Europese wet- en regelgeving.

Commissie

NEN richt momenteel de normcommissie Procescontaminanten op. Deze commissie zal het werk gaan volgen van de Europese werkgroep CEN/TC 275/WG 13 - Process contaminants. De NVWA is al actief betrokken als commissielid. Nieuwe leden kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld het bedrijfsleven, (commerciƫle) laboratoria of onderzoeksinstituten. Deelname aan het Europese werk is uitsluitend mogelijk via de Nederlandse normcommissie Procescontaminanten.

De normen kunnen worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten om eenduidig vast te kunnen stellen welke procescontaminanten in voedsel voorkomen en in welke hoeveelheid. Het uiteindelijke doel is vaststellen of producten wel of niet aan (Europese) wet- en regelgeving voldoen.

Commissieplan

In 2013 zal een commissieplan beschikbaar zijn voor dit onderwerp, omdat de commissie zich momenteel nog in de oprichtingsfase bevindt.

Programma

Het programma van deze commissie zal in 2013 beschikbaar zijn en wordt dan gepubliceerd in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Marcel de Vreeze.

afc@nen.nl

(015) 2 690 125