Commissie

Productgeometrie

341 091

Productgeometrie
Voor een goede communicatie tussen ontwerpers/constructeurs, werkvoorbereiders en meettechnici en, bij uitbesteding, tussen toeleveranciers en opdrachtgevers, is het van essentieel belang dat de geometrie van producten op eenduidige, genormaliseerde wijze wordt vastgelegd. De geringste onduidelijkheid hierover leidt tot tijdverspillende discussies of, nog erger, tot niet-functionerende of afgekeurde producten.

Commissie

De commissie bestaat uit een verzameling van experts die vanuit hun achtergrond (advies/ingenieursbureaus, machinebouw, onderwijs, kennisinstituten) een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling en aanpassing aan de stand der techniek van normen. Juist op het gebied van productgeometrie zijn goede technische afspraken onontbeerlijk.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommiss 341091 'Productgeometrie' leest u in het commissieplan

Programma

Nationaal werk
Ter toelichting van de internationale normen en voor praktische aanwijzingen worden in Nederland praktijkrichtlijnen (NPR) opgesteld. Indien brede toepassing wordt verwacht en voldoende inkomsten uit royalties vanuit NEN-Uitgeverij te verwachten zijn, worden internationale normen in het Nederlands vertaald. Deze normen worden, waar zinvol, gebundeld in NEN-bundel 19. Er wordt 1 normcommissievergadering per jaar gehouden.

CEN/CENELEC werk:
Werkprogramma CEN/TC 290 'Dimensional and geometrical product specification and verification'

ISO/IEC werk:
Werkprogramma ISO/TC 213 'Dimensional and geometrical product specifications and verification'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met naam Okke-Jaap Prent.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180


Commissieleden