Commissie

Radioactiviteit - Toepassing en meten

390010

Radioactiviteit - Toepassing en meten
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van methoden voor de monsterneming, de monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving; tevens: omgevingsdosimetrie.

Commissie

Bij gebruik, transport en opslag van radioactieve stoffen is het belangrijk patiënten, werknemers en milieu te beschermen tegen de negatieve gevolgen van ioniserende straling. Radioactieve stoffen in besmet voedsel of radioactieve deeltjes in de lucht leiden tot negatieve effecten op de gezondheid.

Het is van belang dat er afspraken worden gemaakt over de technologieën en methoden ter bescherming van de bevolking, individuen en het milieu tegen alle vormen van ioniserende straling door radioactieve stoffen en nucleaire energie.

De commissie maakt deze afspraken over methoden voor de monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving; tevens omgevingsdosimetrie.

Genormaliseerde en gevalideerde meetmethoden zijn enerzijds nodig om een controle op vastgestelde grenswaarden te hebben en anderzijds om eenduidige en vergelijkbare meetresultaten te verkrijgen. Sommige methoden worden voor reguliere metingen gebruikt, bijv. bepalingen met handmonitoren.

Om toepassing van deze normen te bevorderen heeft de ANVS, via het ministerie van I&W een overeenkomst met NEN gesloten waardoor 25 nationaal ontwikkelde NEN-normen voor radioactiviteitsmetingen nu kostenloos beschikbaar zijn in in NEN Connect. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een gebruikslicentie voor NEN Connect.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Radioactiviteit - Toepassing en meten.

Nieuwe website Radioactiviteit: https://www.nen.nl/Normontwikkeling/NC-Radioactiviteit-toepassing-en-meten.htm

Programma

  • Deelname in het internationale normalisatiewerk voor het borgen en versterken van het Nederlandse kader
  • Revisie van NEN 5639:2014 "Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo met draagbare stralingsmeetapparatuur'. Door NEN 5639 aan te passen aan de praktijk en de beschikbare meters kan de kwaliteit en uniformiteit van de metingen worden verbeterd en beter overzicht wordt verkregen van de metingen en stralingsgevaar in Nederland bij ongelukken.
  • Implementeren normen, met name NEN 5639 en invloed op trainingen en bijscholingen
  • Uitbouw van de mogelijkheid normalisatie op te nemen in trainingen en (bij)scholingen
  • Ontwikkelen van één of meer documenten voor snelle (mogelijk indicatieve) methoden die gebruikt kunnen worden om snel informatie te verkrijgen omtrent de gevolgen van een incident
  • Ondersteunen van trajecten waaruit nationale richtlijnen (NPR) kunnen worden ontwikkeld
  • - Risicoinventarisatie en evaluatie van stralingstoepassingen
  • - Ziekenhuisafval

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marlou Bijlsma.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.