Commissie

Radioactiviteit - Toepassing en meten

390010

Radioactiviteit - Toepassing en meten
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van methoden voor de monsterneming, de monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving; tevens: omgevingsdosimetrie.

Commissie

Bij gebruik, transport en opslag van radioactieve stoffen is het belangrijk patiënten, werknemers en milieu te beschermen tegen de negatieve gevolgen van ioniserende straling. Radioactieve stoffen in besmet voedsel of radioactieve deeltjes in de lucht leiden tot negatieve effecten op de gezondheid.

Het is van belang dat er afspraken worden gemaakt over de technologieën en methoden ter bescherming van de bevolking, individuen en het milieu tegen alle vormen van ioniserende straling door radioactieve stoffen en nucleaire energie.

De commissie maakt deze afspraken over methoden voor de monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving; tevens omgevingsdosimetrie.

Genormaliseerde en gevalideerde meetmethoden zijn enerzijds nodig om een controle op vastgestelde grenswaarden te hebben en anderzijds om eenduidige en vergelijkbare meetresultaten te verkrijgen. Sommige methoden worden voor reguliere metingen gebruikt, bijv. bepalingen met handmonitoren.

Om toepassing van deze normen te bevorderen heeft de ANVS, via het ministerie van I&W een overeenkomst met NEN gesloten waardoor 25 nationaal ontwikkelde NEN-normen voor radioactiviteitsmetingen nu kostenloos beschikbaar zijn in in NEN Connect. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een gebruikslicentie voor NEN Connect.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Radioactiviteit - Toepassing en meten.

Nieuwe website Radioactiviteit: https://www.nen.nl/Normontwikkeling/NC-Radioactiviteit-toepassing-en-meten.htm

Programma

  • Oprichting subcommissie voor Medische Toepassingen;
  • Doorontwikkeling van NVN 5693 tot een NPR;
  • Verder uitwerken en implementeren gevolgen van de publicatie van NEN 5639 'Omgevingsdosisequivalenttempo' en invloed op trainingen en bijscholingen;
  • Annex voor gebruik te ontwikkelen hulpdiensten bij NEN 5639;
  • Ontwikkelen van één of meer documenten voor snelle (mogelijk indicatieve) methoden die gebruikt kunnen worden om snel informatie te verkrijgen omtrent de gevolgen van een incident;
  • Een zogenaamd handboek snelle radiologische metingen waarvan het projectvoorstel in het najaar van 2014 is vastgesteld;
  • Aandacht voor verdere deelname in het internationale normalisatiewerk en invulling hiervan;
  • Aansluiten bij trajecten waaruit nationale of internationale richtlijnen (NPR) kunnen worden ontwikkeld;
  • Afronden van NEN 5614 (veegtesten);
  • Afronden inbouwen van Europees geaccepteerde normen in het Nederlandse normenstelsel (NEN 5622, NEN 5623, NEN 5627, NEN 5694).

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marlou Bijlsma.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.