Commissie

Radioactiviteit - Toepassing en meten

390010

Radioactiviteit - Toepassing en meten
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van methoden voor de monsterneming, de monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving; tevens: omgevingsdosimetrie.

Commissie

Normalisatie van methoden voor de monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving; tevens omgevingsdosimetrie. De onderwerpen op het gebied van nucleaire energie en medische toepassingen worden gevolgd waar de expertise van de leden dit toelaat.

Genormaliseerde en gevalideerde meetmethoden zijn enerzijds nodig om een controle op vastgestelde grenswaarden te hebben en anderzijds om eenduidige en vergelijkbare meetresultaten te verkrijgen. Sommige methoden worden voor reguliere metingen gebruikt, bijv. bepalingen met handmonitoren.

Een aantal normen is gepubliceerd ten behoeve van informatiesystemen voor kernongevallen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK). Hierdoor zijn voor bijvoorbeeld controle van vrachten of ziekenhuisafval of bij de reactie op incidenten (bijv. spills) instrumenten beschikbaar om snel, betrouwbaar en adequaat de situatie te kunnen beoordelen.

Om toepassing van deze normen te bevorderen heeft het ministerie van EZ een overeenkomst met NEN gesloten waardoor 25 nationaal ontwikkelde NEN-normen voor radioactiviteitsmetingen nu kostenloos beschikbaar zijn in NEN Connect. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een gebruikslicentie voor NEN Connect.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Radioactiviteit - Toepassing en meten.

Programma

  • Oprichting subcommissie voor Medische Toepassingen;
  • Doorontwikkeling van NVN 5693 tot een NPR;
  • Verder uitwerken en implementeren gevolgen van de publicatie van NEN 5639 'Omgevingsdosisequivalenttempo' en invloed op trainingen en bijscholingen;
  • Annex voor gebruik te ontwikkelen hulpdiensten bij NEN 5639;
  • Ontwikkelen van één of meer documenten voor snelle (mogelijk indicatieve) methoden die gebruikt kunnen worden om snel informatie te verkrijgen omtrent de gevolgen van een incident;
  • Een zogenaamd handboek snelle radiologische metingen waarvan het projectvoorstel in het najaar van 2014 is vastgesteld;
  • Aandacht voor verdere deelname in het internationale normalisatiewerk en invulling hiervan;
  • Aansluiten bij trajecten waaruit nationale of internationale richtlijnen (NPR) kunnen worden ontwikkeld;
  • Afronden van NEN 5614 (veegtesten);
  • Afronden inbouwen van Europees geaccepteerde normen in het Nederlandse normenstelsel (NEN 5622, NEN 5623, NEN 5627, NEN 5694).

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marlou Bijlsma.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.