Commissie

Ramen en Deuren

353 641

Ramen en Deuren
De commissie Ramen en deuren richt zich op normalisatie op het gebied van Europese normen voor Ramen en deuren. Hieronder vallen ook kozijnen en panelen.

Doelstelling Normcommissie:
1. Beïnvloeding Europese normalisatie van ramen en deuren teneinde:
het Nederlandse kwaliteitsniveau te handhaven of waar mogelijk te verhogen;
de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse stakeholders te behartigen;
de afstemming met nationale voorschriften te optimaliseren.
2. Bijdragen tot het in consensus ontwikkelen van relevante normen binnen het werkgebied.

Het commissieplan 2017 van de normcommissie Ramen en deuren.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carolien Hoogland.

carolien.hoogland@nen.nl

(015) 2 690 309

gerelateerde cie's en wg's