Commissie

Risicomanagement

Risicomanagement
De normcommissie Risicomanagement verzorgt en bepaalt de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van Risicomanagement (Risk Management) zoals die plaatsvindt in de internationale commissie ISO/TC 262. Tevens faciliteert de normcommissie de implementatie en toepassing van de generieke ISO-richtlijn op nationaal en bedrijfstakniveau.

Commissie

Risicomanagement wordt breed toegepast in en door allerlei organisaties, voor allerlei typen risico’s en op zeer verschillende niveaus (variërend van organisatie-breed tot specifieke producten, processen of projecten). Er zijn tal van aanpakken, modellen en normen voor specifieke combinaties van voornoemde parameters (bepaalde organisatie/activiteit, bepaald risico en bepaald niveau), waardoor afstemming, afweging, vergelijking en communicatie tussen disciplines wordt bemoeilijkt. Daarom is het belangrijk dat met de ISO-richtlijnen een gemeenschappelijk begrippenkader en een gemeenschappelijke methodologie wordt ontwikkeld.

Commissieplan

In het commissieplan worden alle activiteiten voor het lopende jaar beschreven.

Artikelen

In het artikel ISO 31000 nieuw referentiekader voor risicomanagement vindt u meer informatie over de laatste veranderingen.
In het artikel ISO 31000 als kader voor integratie wordt nagegaan welke aanknopingspunten ISO 31000 daarvoor biedt.
In de column ISO 31000 verdient steun leest u de visie van Drs. Cees A. Visser CIA, Partner Risk Advisory Services van Ernst & Young Accountants LLP.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Dick Hortensius.

mm@nen.nl

(015) 2 690 289


Samenvatting beschikbaar van NPR 9036

Het belang van due diligence groeit. Daarom heeft de commissie IMVO van de Sociaal Economische Raad (SER) het initiatief genomen om een NPR te ontwikkelen waarmee bedrijven worden ondersteund in de operationalisering van due diligence. Via een download onder het midden van deze pagina kunt u na het invullen van uw emailadres gratis een Nederlandse samenvatting van de NPR 9036 ontvangen.

De volledige NPR 9036 is in het Engels verkrijgbaar in de normshop.