Commissie

Rookgasafvoer

349 100 03

Rookgasafvoer
De normsubcommissie houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van Rookgasafvoeren van verbrandingstoestellen. Binnen het werkgebied vallen alle typen en belastingen en ook alle mogelijke brandstoffen. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de voorziening voor de afvoer van rookgas, ter beperking van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht en ter voorkoming van onaanvaardbare verspreiding van voor de gezondheid schadelijke of hinderlijke bestanddelen uit het rookgas bijvoorbeeld door ondichtheid van de voorziening. Daarbij wordt verwezen naar de bepalingsmethoden in NEN 2757-1/2 en NEN 8757 die onder de verantwoordelijkheid van deze normsubcommissie vallen.

De normsubcommissie heeft tot doel de ontwikkeling van nationale normen en NPR's en indirect de implementatie, voor zover opportuun, van Europese normen voor rookgasafvoer-voorzieningen en onderdelen daarvan.

Commissieplan 349 100 03 'Rookgasafvoer'

Geplande projecten 2015

  • NPR 3378 delen 60 en 61 zijn in 2014 herzien (publicatie feb 2015);
  • NPR 3378 delen 42, 43 en 44 worden herzien in de zin dat een apart deel wordt opgesteld uitsluitend voor gesloten gastoestellen;
  • Een nieuw NPR-deel over het aanpassen van bestaande CLV-systemen op nieuwe gesloten HR-gastoestellen;
  • Een mogelijk nieuw NPR-deel met voorbeelden voor brandveilige doorvoeringen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op Arie de Jong.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324