Commissie

Rubber

342 045

Rubber
Via de normcommissie 342045 ‘Rubber en Rubberproducten’ neemt Nederland actief deel aan:

De Europese en internationale normalisatieactiviteiten die binnen CEN/TC 208 ‘Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines’ en ISO/TC 45 ‘Rubber and Rubber Products’ plaatsvinden.

De Nederlandse normcommissie zorgt ervoor dat het Nederlandse belang Europees en internationaal vertegenwoordigd wordt.

In de sterk internationaal georiënteerde rubberindustrie is de aandacht vooral gericht op ISO-normen, voornamelijk normen voor beproevings -en karakteriseringsmethodes van grondstoffen en producten. Door het hanteren van deze normen wordt het handelsverkeer vergemakkelijkt en eenduidig.

De productgerichte normen vallen onder veel verschillende (internationale) normcommissies, hierdoor wordt het aandachtsveld van de normcommissie verruimd. Binnen de normcommissie zijn de volgende belanghebbenden vertegenwoordigd: Grondstofleveranciers, fabrikanten, onderzoekinstellingen en gebruikers.

Het commissieplan van de normcommissie Rubber.

Voor een actueel overzicht van het werkprogramma zie het werkprogramma van ISO/TC 45 ‘Rubber and Rubber Products’ en CEN/TC 208 ‘Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines’.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Netty Zegers

mb@nen.nl

(015) 2 690 443