Commissie

Schepen en maritieme techniek

345 040

Schepen en maritieme techniek

De normcommissie draagt zorg voor de Nederlandse inbreng in Europese en internationale normalisatie. Ze stelt de Nederlandse delegatie naar CEN- en ISO-vergaderingen vast.

Naar verwachting zal de International Maritime Organisation (IMO) in toenemende mate in de regelgeving naar ISO-Normen verwijzen, terwijl de Europese Richtlijn voor Scheepsuitrusting het gebruik van relevante ISO- en CEN-normen voorschrijft. Het is dus van belang om bij de invulling van deze regelgeving actief betrokken te zijn. De normcommissie is verantwoordelijk voor de publicatie van nationale normen op het terrein van schepen en maritieme techniek.

Nationaal werk
De normcommissie 345040 'Schepen en Maritieme techniek' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 15 'Inland navigation vessels' en ISO/TC 8 'Ships and marine technology' en heeft geen nationaal werkprogramma. Alle voorstellen van CEN/TC 15 en ISO/TC 8 zijn schriftelijk afgehandeld.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.


Er zijn naast deze commissie nog twee andere commissies die gerelateerd zijn aan schepen en de maritieme wereld:


Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180