Commissie

Schubvormig gelegde dakbedekkingsmaterialen

353 080

De normcommissie bewaakt de Nederlandse belangen met betrekking tot, overwegend Europese, normalisatie van betonnen en keramische dakpannen, golfplaten, shingles en andere schubvormig gelegde dakbedekkingsmaterialen en gevelbekleding.

Een groot aantal Europese normen voor dakbedekkingsmaterialen vormt de basis voor de CE- markering. Naar verwachting treedt per 13 juli 2013 de 'Verordening Bouwproducten' Construction Products Regulation, CPR, in werking. In de CPR wordt de verplichting voor het voeren van CE-markering nog verder aangescherpt en verplicht voor alle lidstaten.

Door deelname in de normcommissie 353 080 'Schubvormig gelegde dakbedekkingsmaterialen' kan invloed worden uitgeoefend op specificaties en bepalingsmethoden in toekomstige normen of bestaande normen die beoordeeld worden en, op basis daarvan, mogelijk herzien.

Het commissieplan van normcommissie 'Schubvormig gelegde dakbedekkingsmaterialen' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

Er is vooralsnog geen sprake van het opstellen van Nederlandse normen of technische afspraken binnen de scope van de normcommissie 353 080. Wel is de werkgroep 351 001 01 03 'Veiligheid bevestiging dakbedekking' bezig met aanpassingen aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6708, Bevestiging van dakbedekkingen – Richtlijnen.

De normcommissie volgt de documenten van de Europese commissie CEN/TC 128, Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Remco Vroegop.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443