Commissie

Slangen en compensatoren

341 218

Slangen en compensatoren
Het werkgebied van de normcommissie omvat productie, beproeving en keuring van slangen, slangassemblages en compensatoren. Hierbij wordt gekeken naar alle materialen en toepassingen. Internationaal wordt werk van CEN en ISO commissies gevolgd.

Commissie

Sinds mei 2002 dienen op de markt gebrachte slangen, afhankelijk van de toepassing, te voldoen aan de Europese Richtlijnen 'Drukapparatuur en/of Vervoerbare Drukapparatuur'. In Nederland is zodoende de oude Stoomwet stapsgewijs vervangen door ministeriƫle regels voor Toestellen onder Druk. Dit betekent dat momenteel keuring bij ingebruikname en herkeuring voor slangassemblages verplicht door of namens de gebruiker uitgevoerd dient te worden.

Programma

Nationale normen zullen niet of slechts bij uitzondering worden opgesteld. De normcommissie richt zich steeds meer op de nationale markt. Ter ondersteuning van de gebruikers in het voldoen aan de regelgeving heeft de normcommissie een praktijkrichtlijn voor de keuring en inspectie (NPR 5527) gepubliceerd. De normcommissie wenst te fungeren als een kennisplatform over slangen in relatie tot de Richtlijn Drukapparatuur (PED) en Richtlijn Vervoerbare Drukapparatuur (TPED). Verder is zij de denktank voor nationale regelgeving met betrekking tot slangen en compensatoren in de gebruiksfase. Indien nodig, wordt contact opgenomen met het ministerie voor SZW.

CEN/CENELEC werk:
werkprogramma van CEN/TC 218
werkprogramma van CEN/TC 342

ISO/IEC werk:
werkprogramma van ISO/TC 45/SC 1
werkprogramma van ISO/TC 5/SC 11

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180