Commissie

Software and systems engineering

381007

Software and systems engineering
Afgelopen decennia is het gebruik van computersystemen, apparatuur en programmatuur, sterk gegroeid. Dit geldt ook voor de omvang en complexiteit van computersystemen. Componenten, apparatuur en programmatuur worden gebruikt in verschillende categorieën computersystemen, zoals consumentenelektronica, gereedschappen, machines, voertuigen, woningen, gebouwen en in elektronische netwerken. Normalisatie en standaardisatie in dit werkgebied stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT-toepassingen en elektronische dienstverlening.

Het transparant maken, ordenen van normen en volgen van internationale, Europese en Nederlandse standaardisatie ontwikkelingen die hiermee samenhangen is een taak van de leden uit meerdere normcommissies (NC’s). De normcommissie (NC) 381007 ‘Software and system engineering speelt hierbij een centrale rol.

Gebaseerd op de visie en het advies van deze normcommissie worden keuzes gemaakt bij het selecteren en opnemen van normen in een normenwegwijzer. De normenwegwijzer is verdeeld in de volgende categorieën. Normen voor:

A) Processen;
B) Management;
C) Architectuur, interfaces;
D) Software-producten;
E) Methoden en gereedschappen.

Volg hier de Normenwegwijzer voor een overzicht, contactinformatie voor adviezen & vragen, en aanvullende informatie.

Aan de hand van de ontwikkeling van de normenwegwijzer ‘Systeem- en programmatuurontwikkeling’, en de te onderkennen ‘zorgpunten’, is NEN bezig met het verder uitwerken van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Opleveren en overdragen van software’. NPR 5325 richt zich op over te dragen ‘attributen’ van de ontwikkelorganisatie naar de onderhoudsorganisatie voor het toekomstig kunnen onderhouden van de software. Het gaat om de volgende ‘attributen’: documentatie, software-broncode, en middelen voor de testomgeving (‘testware’).

> Lees meer over NPR 5325.


Op 17 september 2013 organiseerde SiG, TU Eindhoven en NEN een informatiemiddag over NPR 5325 'Opleveren en overdragen van software'.

> Bekijk de presentaties.

Op 23 mei 2014 heeft NEN de Workshop 'NPR 5325 – Opleveren en overdragen van software' georganiseerd.

> Bekijk de presentaties.

Op 9 november 2018 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over ontwerp NPR 5326.

> Kort verslag informatiebijeenkomst ontwerp NPR 5326, d.d. 9 november 2018
> Presentatie Het standaardisatieproces van ISO
> Presentatie 5326: Kwaliteitsborging van maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie 381007 - Software and systems engineering.

De commissie volgt de ontwikkelingen van ISO/IEC JTC 1/SC 7: Software and systems engineering

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Inge Piek.
kid@nen.nl

(015) 2 690 200