Commissie

Spoorwegen

345 051

Spoorwegen
Normering ten aanzien van Spoorwegtoepassingen op niet-elektrotechnisch gebied, zoals draaistellen, wissels, rails en spoorweg/voertuig interactie. De normcommissie is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in CEN/TC 256 'Railway applications' en de daarmee verbonden ISO/TC 269 'Railway applications' en ISO/TC 17/SC 15 'Steel - Railway rails, rails fasteners, wheels and wheelsets'. CEN/TC 256 is verantwoordelijk voor normering in het kader van richtlijnen voor openbare aanbesteding en interoperabiliteit van spoorwegen.

Commissie

Het doel van de interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797/EG is de onderlinge koppeling van de spoorwegsystemen in de verschillende Europese lidstaten. Het is van belang dat de spoorwegondernemingen in toenemende mate toegang krijgen tot de spoorwegnetten in de Europese Unie. Interoperabiliteit van de infrastructuur, de installaties en het rollend materieel is daarom noodzakelijk.

De richtlijn stelt in combinatie met de Technische Specificatie voor Interopabiliteit (TSI's) eisen aan deze bovengenoemde onderdelen van het spoorwegsysteem. In toenemende mate wordt voor de invulling van deze eisen naar normen verwezen. CEN/TC 256 heeft inmiddels ruim 225 normen gerealiseerd met betrekking tot spoorwegtoepassingen op niet elektrotechnisch gebied zoals draaistellen, wissels, rails en spoorweg/voertuiginteractie etc. Het huidige werkprogramma omvat circa 100 onderwerpen die moeten leiden tot nieuwe normen of revisies van eerder gepubliceerde normen. Naast de normen voor het conventionele spoor en het hogesnelheidsnet heeft de industrie aangegeven ook normen voor Urban Rail op te willen stellen.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 345051 'Spoorwegen' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie 345051 'Spoorwegen treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 256 'Railway applications', ISO/TC 269 'Railway applications' en ISO/TC 17/SC 15 'Railway rails, rails fasteners, wheels and wheelsets' en heeft geen nationaal werkprogramma. De nationale normcommissie vergadert tweemaal per jaar op reguliere basis en komt daarnaast op ad-hoc basis bijeen voor de bespreking van specifieke normontwerpen.

CEN/CENELEC werk
De Europese normcommissie CEN/TC 256 vergadert tweemaal per jaar. Binnen TC 256 zijn er 3 subcommissies die elk eveneens tweemaal per jaar bijeen komen. NEN voert het secretariaat van één Werkgroep (WG 39 Safety protection on the track during work) en van CEN/TC 256/SC 2 'Rolling stock products'. Voor werkgroep WG 39 zijn in 2014 3 plenaire bijeenkomsten gepland naast een aantal bijeenkomsten van projectgroepen. In 2012 is ISO/TC 269 'Railway applications' opgericht. Een indeling van deze TC alsmede het werkprogramma is nog niet vastgesteld.

De werkprogramma's zijn te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
De werkprogramma's zijn te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180