Commissie

Staalkabels

345 004

Commissie

Normalisatie van staalkabels. Op Europees niveau (CEN/TC 168 'Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety') worden in het kader van de Machinerichtlijn normen opgesteld voor de veiligheid van staalkabels. Tevens wordt internationaal (ISO/TC 105 'Steel wire ropes') gewerkt aan normen op dit gebied, soms in samenwerking met CEN. Ook worden waar van toepassing nationale normen herzien.

Commissieplan

Er is geen commissieplan beschikbaar.

Programma

De normcommissie 345004 'Staalkabels' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 168 'Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety' en ISO/TC 105 'Steel wire ropes'.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met naam consultant.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180