Commissie

TGB Basiseisen en belastingen

351 001 01

TGB Basiseisen en belastingen
De normsubcommissie behandelt de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken. Zij richt zich daarbij voornamelijk op de bepaling van de belastingen en vervormingen.

De normsubcommissie verzorgt de normering van de bepaling van de grootte van de op de constructie werkende krachten en vervormingen. Dit voor zowel bestaande als nieuwbouw. Met deze normen kan worden beoordeeld of het (gebouwde) ontwerp voldoende veilig is.

De beoordeling vindt plaats op basis van probabilistische modellen. Daarbij worden vervormingen als gevolg van belastingen uitgedrukt in grenstoestanden (uiterste - en bruikbaarheidsgrenstoestand). Voorbeelden van belastingen die worden behandeld in de normsubcommissie zijn:

  • Aardbevingen;
  • Eigengewicht;
  • Hemelwater;
  • Ontploffingen;
  • Stootbelastingen (aanrijdingen);
  • Verkeersbelastingen;
  • Wind.

De normsubcommissie houdt zich bezig met de volgende nationale aandachtsgebieden:

  • Herzien van de nationale bijlage bij NEN-EN 1990 (Grondslagen van het constructief ontwerp);
  • Herzien van de nationale bijlagen bij NEN-EN 1991-serie (Belastingen op constructies);
  • Herzien van NEN 8700 (Beoordeling bestaand bouwwerk).


Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van versie 2 van de constructieve Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999). Vanuit de normsubcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd voor NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.

De normsubcommissie zet zich in voor het opstellen van nationale bijlagen bij NEN-EN 1998 (Aardbevingen).

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Mark Lurvink.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443