Commissie

TGB Betonconstructies

351 001 09

TGB Betonconstructies
De normsubcommissie behandelt de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken. Zij richt zich daarbij voornamelijk op het opstellen en onderhouden van normen voor het ontwerp en de berekening van betonconstructies. De commissie heeft in het kader van de samenwerking NEN-CUR tevens de status van voorschriftencommissie (VC 20).

Deze normsubcommissie houdt zicht bezig met een samenhangend pakket normen op het gebied van betonconstructie berekeningen waarbij zowel rekening gehouden wordt met de Nederlandse regelgeving en praktijk als met de Europese ontwikkelingen.

In Bouwbesluit 2012 wordt voor de constructieve veiligheid van bouwwerken verwezen naar Eurocodes samen met de nationale bijlagen.

Normen over betonconstructies kunnen worden gebruikt voor het bouwontwerp van gebouwen, bruggen of overige constructies. Daarbij kan zowel in-situ beton worden gebruikt als prefab betonproducten.

Het commissieplan van normsubcommissie 'TGB Betonconstructies' volgt zo spoedig mogelijk.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van versie 2 van de constructieve Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999). Vanuit de normsubcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd voor NEN-EN 1992, Eurocode 2: Design of concrete structures in CEN/TC 250/SC 2.

Tevens wordt dit jaar de commentaarversie van NEN-EN 1992-4 betonanker verwacht. Deze wordt ontwikkeld door WG 2 onder CEN/TC 250/SC 2 en wordt actief gevolgd vanuit Nederland door werkgroep 351 001 09 08 'Betonankers'.

Daarnaast adviseert de normcommissie ook andere normcommissies omtrent het ontwerpen van betonconstructies en betonproducten.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carloes Pollemans.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443