Commissie

TGB Houtconstructies

351 001 03

TGB Houtconstructies
De normsubcommissie behandelt de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken. Zij richt zich daarbij voornamelijk op technische grondslagen voor het berekenen van houtconstructies toegepast in gebouwen of civiele bouwwerken en constructieve toepassingen van hout en houtachtige materialen.

Deze normsubcommissie heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van een goed gebruik van de regels voor het ontwerpen en berekenen van houtconstructies.
  • Het geven van voorlichting over het correct gebruik van de probabilistische rekenmethoden voor houtconstructies.
  • In ontwikkeling zijnde Europese normen die binnen het werkgebied vallen, zo optimaal mogelijk afstemmen op de belangen van de Nederlandse markt. Het is van belang dat het minimale veiligheidsniveau van de Nederlandse regelgeving niet in negatieve zin wordt be├»nvloed.


In Bouwbesluit 2012 wordt voor de constructieve veiligheid van bouwwerken verwezen naar Eurocodes samen met de nationale bijlagen.

Het commissieplan van normsubcommissie 'TGB Houtconstructies'.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van versie 2 van de constructieve Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999). Vanuit de normsubcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd voor NEN-EN 1995, Eurocode 5: Design of timber structures, in CEN/TC 250/SC 5.

Daarnaast functioneert deze normsubcommissie als spiegelcommissie van CEN/TC 124, Timber structures en CEN/TC 112, Wood-based panels, voor zover het de constructieve aspecten van plaatmaterialen betreft. Een deel van de commissie volgt de documenten van CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based panels.

De werkzaamheden van de internationale commissie ISO/TC 165, Timber structures worden ook gevolgd. Hierbij wordt vooral gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming van ISO-normen met Eurocodes en Europese normen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Wiebe de Ridder.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443