Commissie

TGB Staalbetonconstructies

351 001 08

TGB Staalbetonconstructies
De normsubcommissie behandelt de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken. Zij richt zich daarbij voornamelijk op technische grondslagen voor de berekening van staalbetonconstructies.

Deze normsubcommissie houdt zicht bezig met een samenhangend pakket normen op het gebied van staalconstructie berekeningen waarbij zowel rekening gehouden wordt met de Nederlandse regelgeving en praktijk als met de Europese ontwikkelingen.

In Bouwbesluit 2012 wordt voor de constructieve veiligheid van bouwwerken verwezen naar Eurocodes samen met de nationale bijlagen.

Normen over staalbetonconstructies kunnen worden gebruikt voor het bouwontwerp van gebouwen en bruggen.

Het commissieplan van normsubcommissie 'TGB Staalbetonconstructies' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van versie 2 van de constructieve Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999). Vanuit de normsubcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd voor NEN-EN 1994, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures in CEN/TC 250/SC 4.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Rolph Holthuijsen.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443