Commissie

TGB Staalconstructies

351 001 02

TGB Staalconstructies
De normsubcommissie behandelt de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken. Zij richt zich daarbij voornamelijk op technische grondslagen voor de berekening van staalconstructies en van het vervaardigen van staalconstructies.

Deze normsubcommissie houdt zicht bezig met een samenhangend pakket normen op het gebied van staalconstructie berekeningen waarbij zowel rekening gehouden wordt met de Nederlandse regelgeving en praktijk als met de Europese ontwikkelingen.

In Bouwbesluit 2012 wordt voor de constructieve veiligheid van bouwwerken verwezen naar Eurocodes samen met de nationale bijlagen.

Normen over staalconstructies kunnen worden gebruikt voor het bouwontwerp van gebouwen, bruggen of overige constructies, zoals bijvoorbeeld silo's, opslagtanks, windturbines en buisleidingen.

Daarnaast worden er (product)normen aangeboden ter beoordeling door TGB Staal, zoals normen over kasconstructies, magazijnstellingen en transportleidingen. In deze normen wordt een interpretatie gegeven van de bepalingen voor het constructief ontwerp.

Tevens worden normen ontwikkeld voor de bewerking van staal met verf .

Het commissieplan van normsubcommissie 'TGB Staalconstructies'.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van versie 2 van de constructieve Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999). Vanuit de normsubcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd voor NEN-EN 1993 'Eurocode 3: Design of steel structures' in CEN/TC 250/SC 3.

Daarnaast volgt deze normsubcommissie de Europese commissie CEN/TC 135, Execution of steel structures and aluminium structures. Deze commissie houdt zich bezig met verbeteringen en een revisie van de EN 1090-delen over het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies.

De commissie dunwandige constructies (3510010208) volgt Europese normalisatie op het gebied van koudvervormde dunwandige stalen en aluminium elementen en – constructies. Daarbij wordt met name de ontwikkeling en herziening van de EN 1090-4, de EN 1090-5 en de EN 1993-1-3 gevolgd. De normcommissie vertegenwoordigt o.a. de branches van gevelpanelen, magazijnstellingen, staalplaten en zwaluwstaartplaten.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Rolph Holthuijsen.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443

Gerelateerde onderwerpen

Eurocodes

Voor meer informatie over en de laatste stand van zaken: Eurocodes

Andere TGB's

Voor onderwerpen zoals steen, hout, beton, staalbeton en de basiseisen en belastingen zijn aparte TGB's opgezet. Hier vindt u een volledig overzicht: technische grondslagen voor bouwconstructies.
Voor normen van basisproducten en grondstoffen wordt verwezen naar de commissie Staal - en overige toepassingen