Commissie

TGB Steenconstructies

351 001 04

TGB Steenconstructies
De normsubcommissie behandelt de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken. Zij richt zich daarbij voornamelijk op technische grondslagen voor het berekenen van steenconstructies. Dragende en niet-dragende constructie-onderdelen van metselwerk (in het bijzonder wanden) worden in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw veelvuldig toegepast.

Het werkgebied omvat:

  • Ontwerp en berekening van ongewapende en gewapende steenconstructies.
  • Producten en nevenproducten (zoals ankers, prefab lateien, metselwerkwapening, mortels e.d.) die worden verwerkt in metselwerk en voor de afwerking van metselwerk.


Het doel daarbij is een consistent geheel van normen binnen het werkgebied. Hiertoe behoren ook de Europese normen voor metsel- en pleistermortel. De doelstelling bij de Europese normen (Eurocode 6 en de verschillende productnormen) voor metselwerk is om ze zo te doen opstellen dat de belangen van de Nederlandse bouwpraktijk daarmee optimaal zijn gediend.


In Bouwbesluit 2012 wordt voor de constructieve veiligheid van bouwwerken verwezen naar Eurocodes samen met de nationale bijlagen.

Het commissieplan van normsubcommissie TGB Steenconstructies

Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van versie 2 van de constructieve Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999). Vanuit de normsubcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd voor NEN-EN 1996, Eurocode 6: Design of masonry structures in CEN/TC 250/SC 6. Daarnaast functioneert deze normsubcommissie als spiegelcommissie van CEN/TC 125, Masonry.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Wiebe de Ridder.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443