Commissie

Tandheelkunde

301 045

Tandheelkunde
Tandheelkunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met het herkennen, voorkomen en behandelen van ziekten van de tanden en de omringende structuren. Tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten werken met goud, amalgaam, composiet of glasionomeercement. Voor deze specifieke producten zijn regels opgesteld en vastgelegd in normen.

Tandheelkunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met het herkennen, voorkomen en behandelen van ziekten van de tanden en de omringende structuren.
Tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten werken met goud, amalgaam, composiet of glasionomeercement. Voor deze specifieke producten zijn regels opgesteld en vastgelegd in normen.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Tandheelkunde. Bij programma komt een beschrijving van het werkprogramma.

Bij programma komt een beschrijving van het werkprogramma. Probeer maximaal 5 speerpunten te noemen. Voor aanvullende zaken kan je verwijzen naar het commissieplan.

Vergaderingen normcommissie

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Saliha Lalout


saliha.lalout@nen.nl

(015) 2 690 431