Commissie

Ter plaatse vervaardigde metalen opslagtanks

341 009

Ter plaatse vervaardigde metalen opslagtanks
In 2016 is en wordt er gewerkt aan de herziening van een drietal Europese normen. De herziening wordt voorbereid door Europese experts die ook lid van zijn van de nationale normcommissies. Ook Nederland levert experts via de NC 341009 voor bijdragen aan de herziening van EN 12285; EN 14260 en EN 14015. Wilt u ook deel uitmaken van deze groep? Neem dan contact met ons op en kijk wat de mogelijkheden zijn.

Commissie

Op Europees niveau worden normen opgesteld voor ter plaatse vervaardigde metalen opslagtanks. Nederlandse belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gehouden.
De Europese regelgeving zoals ATEX en richtlijn drukapparatuur worden gevolgd.

Commissieplan

Meer informatie over werkzaamheden van de normcommissie 341009 'Ter plaatse vervaardigde metalen opslagtanks' leest u in het commissieplan.

Programma

In 2016 is en wordt er gewerkt aan de herziening van een drietal Europese normen. De herziening wordt voorbereid door Europese experts die ook lid van zijn van de nationale normcommissies. Ook Nederland levert experts via de NC 341009 voor bijdragen aan de herziening van EN 12285; EN 14260 en EN 14015.

Het gaat om herziening van EN 12285 delen 1-3: 2003. Deze Europese norm heeft een directe relatie met een Europees Mandaat van de Europese Commissie. Hierdoor is er sprake van een geharmoniseerde Europese norm.

Ook is de herziening EN 14260 delen 1-6 opgepakt. De inspraakronde ( enquiry) is voorzien eind 2016/2017. Dit is een belangrijk moment voor alle belanghebbenden/gebruikers van de norm om aanpassingen/verbeteringen in te brengen.

Tot slot wordt ook EN 14015: 2004 herzien door CEN/TC 265-WG 9. Ook bij dit normontwerp zijn Nederlandse experts uit de NC 341009 actief en betrokken. Door omstandigheden heeft het traject behoorlijke vertraging opgelopen. Er wordt nu gewerkt aan het afronden van de working draft om dit nornontwerp gereed te maken voor de fase van de inspraak. Deze fase van Enquiry wordt verwacht in 2017.

CEN/CENELEC werk:
Werkprogramma CEN/TC 265 'Metallic tanks for the storage of liquids'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Titia Gerritsma.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180