Commissie

Textiel en kleding

330 061

Textiel en kleding

Commissie

De normcommissie Textiel en Kleding waarborgt het Nederlandse belang bij de CEN en ISO commissies met betrekking tot textiel en kleding.
Voor kleding en textiel is een aantal (veiligheid) aspecten relevant waar momenteel in Europees kader aan gewerkt wordt. Het gaat hierbij in het bijzonder om veiligheid van kinderkleding (CEN/TC WG 20). Voor de Nederlandse belanghebbenden is het belangrijk dat de invulling van de normen op dergelijke gebieden overeenstemt met het gewenste niveau.
Voor een aantal andere onderwerpen bijvoorbeeld labeling en kledingmaten ligt het belang van de Nederlandse belanghebbende op het gebied van eenduidigheid en afstemming.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Textiel en kleding.

Programma

De normcommissie Textiel en kleding volgt de Europese (CEN/TC 248) en mondiale (ISO TC 38) normontwikkeling op gebied van textiel en kleding en die op het gebied van brandgedrag meubelen (CEN/TC 207 WG 6). Ook volgt de normcommissie de ontwikkelingen op het gebied van maataanduiding.

Geplande activiteiten:
- Organisatie van 2 normcommissievergaderingen
- Ondersteuning NL werkgroepvergaderingen
- Stemmingen uitvoeren en commentaar inbrengen
- Delegatie naar CEN/TC 248 en onderliggende werkgroepen vaststellen
- Uitvoeren van vastgestelde acties m.b.t. ontwikkeling van normen

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Hieke Reijnhoudt.

afc@nen.nl

(015) 2 690 224