Commissie

Therapeutische elastische kousen

Therapeutische elastische kousen
Normcommissie 301089 Therapeutische elastische kousen - deze normcommissie is niet actief. NVN-ENV 12718 specificeert eisen en geeft testmethodes voor therapeutische elastische kousen met inbegrip van op maat gemaakte kousen.

Commissie

De normcommissie Therapeutische elastische kousen is in 1996 opgericht om als nationaal platform de werkzaamheden van CEN/TC 205 WG2 Medical compression hosiery te gaan volgen.
In 2001 is de Europese voornorm ENV 12718 gepubliceerd en door Nederland overgenomen als NVN-ENV 12718. Deze norm specificeert eisen en geeft testmethodes voor therapeutische elastische kousen met inbegrip van op maat gemaakte kousen.

Commissieplan

Deze commissie heeft geen commissieplan, omdat de normcommissie niet meer actief is.

Toelichting bij de norm NEN 8188:2010 Medical compression hosiery:
Het document is van toepassing op therapeutische elastische kousen die als medisch hulpmiddel worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen van het vaat- en lymfestelsel.

Tijdens de evaluatie in 2007 is in Europees verband besloten ENV 12718 in gereduceerde versie uit te brengen als informatief CEN/TR (technical report) en niet om te zetten in een Europese norm. Het document is vervolgens in 2008 gepubliceerd als CEN/TR 15831 Method for testing compression in medical hosiery.

Gevolg was dat de Nederlandse voornorm (NVN-ENV 12718) werd ingetrokken. Nederland heeft vervolgens de belanghebbende partijen benaderd en de normcommissie heropgestart om te bekijken of Nederland deze CEN/TR 15831 wilde overnemen als NPR (Nederlandse praktijkrichtlijn). De commissie was voorstander van het uitbrengen van een Nederlandse norm gebaseerd op de Europese voornorm (NVN-ENV 12718) voor Medical compression hosiery.

Programma

Deze Nederlandse norm is in april 2010 gepubliceerd. Na publicatie van NEN 8188:2010 is de normcommissie niet meer actief.

Vergaderingen normcommissie

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op met naam consultant.

silvia.vanetten@nen.nl

(015) 2 690 308