Commissie

Thermische eigenschappen van gebouwen

351 074 04

Thermische eigenschappen van gebouwen
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de thermische kwaliteit van de gebouwschil, ter beperking van het energieverlies. Dit gebeurt voor gevels, vloeren, daken en dergelijke in de vorm van een minimale Rc-waarde. Daarnaast wordt voor de gehele woning een eis gesteld aan de energieprestatie (EPC).

Normsubcommissie 351 074 04 richt zich op bepaling van de thermische eigenschappen van materialen en constructies en bepaling van warmtetransmissie.

De commissie is ondermeer verantwoordelijk voor NEN 1068 'Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden'. Deze norm wordt als eerstelijns norm aangestuurd in het Bouwbesluit en indirect via NEN 7120 'Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode'.

Commissieplan 351 074 04 'Thermische eigenschappen van gebouwen'

In 2012 is NEN 1068:2012 gepubliceerd. Deze norm is vanaf het voorjaar van 2014 aangestuurd via het Bouwbesluit en daarmee ook via NEN 7120.
In januari 2014 is er bij deze norm een correctieblad C1 gepubliceerd waarmee de laatste oneffenheden in relatie tot NPR 2068 zijn gladgestreken.

Voor het correctieblad C2 worden de volgende stappen in 2015 gezet:

Werkprogramma

  • opstellen van tekstvoorstellen door de normsubcommissie;
  • het uitwerken en publiceren van een NEN 1068+C2. In deze versie wordt correctieblad C1 integraal meegenomen.


Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Marc Mergeay.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324