Commissie

Traditional Chinese Medicine

Traditional Chinese Medicine
Traditionele Chinese geneeskunde (Traditional Chinese Medicine, TCM) bevat veel verschillende praktijken, van acupunctuur tot kruidengeneeskunde. De vraag naar en toepassing van deze praktijken neemt wereldwijd in rap tempo toe. Onredelijke en onjuiste toepassing vormt een risico voor de borging van het unieke effect en het imago van TCM. Bovendien brengt het medische risico’s met zich mee. De veiligheid van de cliënt en de kwaliteit van de dienstverlening hebben dan ook baat bij goede internationale afspraken. Ook voor de internationale handel in producten gerelateerd aan TCM zijn afspraken nodig over eerlijke handel en efficiëntie.

Commissie

In september 2009 heeft ISO besloten tot de oprichting van de ISO Technical Committee 249 ‘Traditional Chinese Medicine’. Nederland participeert actief in deze ISO/TC. Daarvoor is de nationale normcommissie TCM opgericht. Via deze commissie nemen Nederlandse experts deel aan de ontwikkeling van ISO-normen voor TCM. Ook bevordert de commissie bekendheid en gebruik van de normen voor TCM in Nederland.

TCM beoefenaars, beroeps- en brancheverenigingen, opleiders, leveranciers en producenten van kruiden en technische middelen (zoals acupunctuurnaalden). Maar ook partijen die belang hebben bij de dienst of het product, zoals gebruikers, klanten, opdrachtgevers, overheden, controlerende en wetgevende instanties.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Traditional Chinese Medicine.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marlou Bijlsma.


marlou.bijlsma@nen.nl

(015) 2 690 264