Commissie

Transportdiensten

345 069

Transportdiensten
Door de Europese richtlijn voor openbare aanbestedingen kan het bedrijfsleven, over de nationale grenzen heen, meedingen naar overheidsopdrachten op het gebied van openbaar vervoer. Voor een goede vergelijking van de kwaliteit van de aangeboden diensten is het nodig deze diensten te kunnen beschrijven.

Commissie

Goederenvervoer
In dit kader wordt gewerkt aan normen die het prestatieniveau van de dienstverlening moeten verhogen. Essentieel daarbij is het inzichtelijk maken van de prestaties op het gebied van kwaliteit, milieu etc. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende delen van het transportproces.

Vervoer gevaarlijke stoffen
Om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen in heel Europa op gelijk niveau te brengen heeft de Europese Commissie aan CEN opdracht gegeven normen te ontwikkelen die deze veiligheid kunnen garanderen.
De ADR (European Agreement concerning the transport of Dangerous goods by Road) is geherstructureerd. De ADR en RID (=ADR voor railvervoer) zijn niet alleen voor internationaal vervoer van belang, maar ook voor binnenlands vervoer. In de ADR en RID wordt voor technische eisen zoveel mogelijk naar normen verwezen.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 345069 'Transportdiensten' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie 345069 'Transportdiensten' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 320 'Transport – Logistics and services' en CEN/TC 296 'Tanks for transport of dangerous goods' en heeft geen nationaal werkprogramma. NEN voert het secretariaat van CEN/TC 320.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma van CEN/TC 320
Het werkprogramma van CEN/TC 296

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180