Commissie

Transporteurs

345 090

Commissie

Normalisatie van transporteurs. Op Europees niveau (CEN/TC 148 'Continuous handling equipment and systems, safety' en CEN/TC 188 'Conveyor belts') worden in het kader van de Machinerichtlijn normen opgesteld voor de veiligheid van stortgoed- en stukgoedtransporteurs. Veel van dit werk gebeurt in samenwerking met ISO (ISO/TC 41 'Pulleys and belts' en ISO/TC 101 'Continuous mechanical handling equipment') onder het Vienna Agreement.

Commissieplan

Er is geen commissieplan beschikbaar.

Programma

De normcommissie 345090 'Transporteurs' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 148 'Continuous handling equipment and systems, safety', CEN/TC 188 'Conveyor belts', ISO/TC 41 'Pulleys and belts' en ISO/TC 101 'Continuous mechanical handling equipment'.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Cor Keus.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180