Commissie

Transportleidingen

310 004

Transportleidingen
De normcommissie transportleidingen kent een grote dynamiek. Een sterk netwerk waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid gezamenlijk werken aan de eisen die gesteld worden aan een veilig transport van gevaarlijk stoffen. Het wettelijke kader van de overheid en de afspraken binnen de sector, zoals vastgelegd in de normserie NEN 3650, sluiten nauw op elkaar aan. Het zelfregulerend vermogen van de sector wordt algemeen erkend. Binnen de normcommissie en haar 8 werkgroepen is een grote diversiteit aan experts actief. Onlangs is de normserie uitgebreid waardoor zowel land als zeeleidingen goed bediend worden. Tevens participeert de normcommissie in de Europese (EN) en internationale (ISO) normontwikkeling voor transportleidingen.

Commissie

Het Nederlandse pijpleidingennet omvat 12.000 km voor het vervoer over grotere afstanden van aardgas en 3.500 km voor het vervoer over grotere afstanden van aardolie en chemicaliën. In Nederland wordt jaarlijks ca. 55 miljoen ton aardgas, 115 miljoen ton aardolie en -producten en 17 miljoen ton chemicaliën getransporteerd door pijpleidingen (bron: VELIN).

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 004 'Transportleidingen' leest u in het commissieplan.

Programma

Belangrijk uitgangspunt voor alle werkzaamheden van de normcommissie is dat er sprake is van toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid en economie.

De Nederlandse transportleidingensector voor transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen, heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650-serie is de basis hiervan en omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen.

Presentaties NEN 3650

Op 28 november 2019 is de nieuwe NEN 3650 reeks gepresenteerd. Een verslag van het congres transportleidingen en alle presentaties zijn beschikbaar.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met
Bert Dijkstraenergy@nen.nl

(015) 2 690 108