Commissie

Uitloogkarakteristieken

390 020 02

Uitloogkarakteristieken
Het werkgebied van deze normsubcommissie betreft de normalisatie van (meet)methoden om uitloogkarakteristieken van bouw-, rest- en afvalstoffen en bodem vast te stellen. Onder bouw-, rest- en afvalstoffen wordt verstaan primaire of secondaire grond- en steenachtige materialen en vloeibare en vaste afvalstoffen.

Commissie

Eenduidigheid in (meet)methoden voor bepaling van uitloging is belangrijk voor de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit, de implementatie van Annex II van de Europese Richtlijn storten en Europese ontwikkelingen in het kader van de Europese Construction products directive/regulation (CPD, CPR), End of Waste, REACH en Waste from extractive industries.

Inbedding van Nederlandse praktijk (nationale normen en ervaring) in internationale normen voorkomt dat overheid en marktpartijen achteraf kosten moeten maken om zich aan de internationale methoden te conformeren.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Uitloogkarakteristieken.

Programma

De normsubcommissie heeft vertegenwoordiging in CEN/TC 351/WG 1 'Release into soil and ground/surface water', in CEN/TC 292/WG 2 'Leaching test procedures', CEN/TC 292/WG 6 'Basic characterization tests for leaching behaviour', CEN/TC 292/WG 8 'Wastes from the extractive industry' en CEN/TC 345 'Characterization of soils'.

Via deze weg wordt de nationale kennis en expertise op het gebied van uitloogkarakteristieken in Europese normalisatie ingebracht. De normsubcommissie geeft veelal zelfstandig commentaren in de diverse Europese commentaarrondes. Daar waar het zaken betreft waaraan eveneens een beleidsmatige/strategische beslissing is gekoppeld, worden de commentaren voorgelegd aan normcommissie Milieukwaliteit.

Het werken aan technisch inhoudelijke commentaren op normen vanuit CEN/TC 351/WG 1 vindt plaats in overleg met experts uit de Nationale schaduwwerkgroep Regulated Substances in de CPD (390 020 09).

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Hieke Reijnhoudt

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.