Commissie

Uitrusting voor opslagtanks en tankstations

341 050

Uitrusting voor opslagtanks en tankstations

Commissie

Op Europees niveau worden normen opgesteld voor onder- of bovengronds te plaatsen tanks voor de opslag van vloeistoffen onder atmosferische druk. Vanuit de Nederlandse normcommissie en een subcommissie wordt actief deelgenomen aan de normalisatie van tankstations respectievelijk voorzieningen voor tanks. Duurzaamheid en milieuaspecten worden meegenomen.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341050 'Uitrusting voor opslagtanks en tankstations' leest u in het commissieplan.

Programma

Het doel van de normcommissie 'Uitrusting voor opslagtanks en tankstations' is:
- anticiperen op behoeften uit de Nederlandse markt;
- bijdragen aan de totstandkoming van normen voor tanks en tankstations;
- realiseren van aanvullende nationale algemene normen en praktijkrichtlijnen voor fabrieksmatig vervaardigde tanks en tankstations;
- volgen van het CEN-werk op zodanige wijze dat het resultaat voor Nederland toepasbaar is en niet conflicteert met nationale regelgeving;
- ondersteunen van het gebruik van normen.

Er zijn geen CEN/CENELEC- en ISO/IEC werkprogramma's voor deze normcommissie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Titia Gerritsma.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180