Commissie

Vaste Minerale Brandstoffen

310 027

Vaste Minerale Brandstoffen
De handel in kolen is sterk internationaal georiënteerd. Er is een groeiend gebruik van ISO normen. Vandaar ook dat de commissie Vaste minerale brandstoffen met name volgt en beïnvloedt wat er op internationaal (ISO) vlak gebeurt. ISO normen voor kwaliteit en samenstelling vergemakkelijken het handelsverkeer. Van groot belang voor de markt zijn de ISO-normen voor bemonstering, voor bepaling van calorische waarde, analysenormen en voor gehaltebepaling (voor bijvoorbeeld water/vocht, vluchtige bestanddelen, waterstof, as en koolstof, zwavel en halogenen en sporenelementen). De commissie zet hier dan ook sterk op in en probeert de Nederlandse belangen zo goed mogelijk terug te laten komen in de ISO normen.

Commissie

Het programma bestaat voor het merendeel uit het volgen en participeren aan ISO/TC 27 "Solid Mineral Fuels”. Vanuit Nederland gaat elk jaar een delegatie naar de internationale vergaderingen. Dit jaar gaat het onderwerp ‘broei’ een grote rol spelen.

Onderzoeksrapport

Bij de norm NEN-ISO 29541:2010 is een onderzoeksrapport gepubliceerd. U kunt het rapport vrijblijvend downloaden.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 027 'Vaste minerale brandstoffen' leest u in het commissieplan.

Programma

Het programma bestaat voor het merendeel uit het volgen en participeren aan ISO/TC 27 "Solid Mineral Fuels”. Vanuit Nederland gaat elk jaar een delegatie naar de internationale vergaderingen. Dit jaar gaat het onderwerp ‘broei’ een grote rol spelen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nicolet Baasenergy@nen.nl

(015) 2 690 371