Commissie

Vaste biobrandstoffen

310 029

Vaste biobrandstoffen
De commissie Vaste biobrandstoffen is een groeiende commissie met grote (inter)nationale belangen en een sterk netwerk. Het werkgebied omvat normalisatie op het gebied van de kwaliteitsbepaling van vaste biobrandstoffen. Onder deze commissie vallen zowel de zuivere biomassa stromen als afval dat is opgewerkt tot een zogenaamde secundaire biobrandstof (SRF). De commissie is stevig vertegenwoordigd in ISO commissies met diverse secretariaten in bijvoorbeeld ISO/TC 238 ‘Solid Biofuels’ en ISO/TC 300 ‘Solid Recovered Fuels’

Commissie

Belangrijke doelen van normalisatie op dit vlak zijn om de markt voor biomassa te faciliteren en om marktpartijen te ondersteunen bij het voldoen aan milieuregelgeving. Dit vindt concreet plaats door normen te ontwikkelen voor specificatie en classificatie van biomassa, of waarmee de fysieke en fysische eigenschappen van biomassa gestandaardiseerd, nauwkeurig en betrouwbaar vast zijn te stellen. Concreet kan daarbij worden gedacht aan eigenschappen zoals de sterkte en de grootte van de pellet, de calorische waarde, het aandeel zwavel of chloor of andere (milieubelastende) stoffen.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 029 'Vaste biobrandstoffen' leest u in het commissieplan.

Programma

• De NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ wordt op dit moment herzien en valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie Vaste biobrandstoffen
• ‘Solid Recovered Fuels’ (SRF); met de komst van een nieuwe ISO commissie op dit vlak en de groeiende mogelijkheden in de markt, wordt sterk op dit onderwerp ingezet.
• Actieve deelname in ISO/TC 238 Solid Biofuels. Dit is een zeer actieve internationale commissie welke net uitgebreid is met onderwerpen als veiligheid in opslag en transport van biobrandstoffen.
• Daarnaast zijn er tal van nationale en internationale zaken op het gebied van vaste biobrandstoffen die besproken/behandeld worden.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nicolet Baasenergy@nen.nl

(015) 2 690 371