Commissie

Veiligheid bevestiging dakbedekking

351 001 01 03

Veiligheid bevestiging dakbedekking
Normalisatie op het gebied van bepalingsmethoden van de belasting (door wind) op daken en de sterkte van de bevestiging van alle soorten dakbedekkingen. Dit binnen de scope van de omschreven doelstellingen in 1.3 -zie commissieplan

NEN 6707 en NPR 6708 zijn noodzakelijk voor het bepalen van de veiligheid en bruikbaarheid van dakbedekkingsconstructies. De normen zijn van toepassing op het ontwerpen en berekenen van constructies alsmede op het toetsen door de verantwoordelijke autoriteiten.

In de normen zijn randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen ten aanzien van constructieberekeningen of –proeven, waaronder windbelastingen. Deze normen zijn opgesteld naast de Eurocodes, EN 1990, EN 1991-1-3 sneeuwbelasting en EN 1991-1-4 windbelasting. Dit omdat de praktijk aangaf dat de Eurocodes onvoldoende zijn toegesneden op het bepalen van de veiligheid van de bevestiging van dakbedekkingen bij windbelastingen.

Regelgeving
Het Bouwbesluit 2012 verplicht tot toetsing van alle dakbedekkingsconstructies bij nieuwbouw en verbouw op de constructieve veiligheid en de waterdichtheid en verwijst daartoe naar o.a. NEN 6707 voor het bepalen van de belastingen.

Het commissieplan van de normcommissie Veiligheid bevestiging dakbedekking.

- Herziening van de Europese normen EN 16002, EN 14437 en de nieuwe norm EN xxxx Flexible sheets for waterproofing — Determination of the resistance to wind load of bonded flexible sheets for waterproofing;
- Herzien NEN 6707 en NEN 6708
- Beoordelen onderdeel wind uit de nieuwe, nog te publiceren, NTA voor Begroeide daken.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annemarie Mewe

annemarie.mewe@nen.nl

(015) 2 690 161