Commissie

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

361 061

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen
De werkzaamheden van NEC 61 zijn gericht op het begeleiden van de internationale normalisatie en zo nodig het maken van leidraden hiervoor, of het opstellen van nationale normen, voor huishoudelijke en elektrische toestellen.

Commissie

NEC 61 participeert in de werkzaamheden van de internationale normalisatie in IEC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances
en de subcommissies IEC/SC 61H Safety of electrically-operated farm appliances en IEC/SC 61J Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use.

Op Europees gebied is de commissie actief inCLC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances.

De commissie volgt de werkzaamheden van IEC/SC 61B Safety of microwave appliances for household and commercial use, IEC/SC 61C Safety of refrigeration appliances for household and commercial use en IEC/SC 61D Appliances for air-conditioning for household and similar purposes, op het terrein van huishoudelijke en elektrische toestellen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u meer informatie over NEC 61.

Programma

De specifieke interesse en actieve participatie van de leden is gericht op de volgende werkgroepen:

Europees:

CLC/TC 61/WG 1 Relation with standardization and legislation
CLC/TC 61/WG 5 Beauty care electrical equipment
CLC/TC 61/WG 7 Toys
CLC/TC 61/WG 8 Toy like (Child appealing) appliances
CLC/TC 61/WG 10 Commercial cleaning machines

Internationaal:

IEC/TC 61/AG 28 Chairman's Advisory Group
IEC/TC 61/WG 30 Beauty therapy appliances for household and commercial use
IEC/TC 61/WG 31 IEC 60335 – Batteries
IEC/TC 61/MT 4 Temperature limits and resistance to heat and fire
IEC/TC 61/MT 15 Electrical heated blankets
IEC/TC 61/MT 16 Ultra-violet radiation
IEC/TC 61/MT 23 Safety related aspects of electronic circuits for household appliances
IEC/TC 61/MT 26 IEC 62115
IEC/TC 61/MT 37 Overall maintenance and technical work for TC61 documents
IEC/TC 61/SC 61J/AHG 3 Robotic scrubber dryers
IEC/TC61/SC61J/MT1 Maintenance of all IEC 61J Standards
IEC/TC61/SC61J/WG 2 Functional safety for electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid neem contact op met Saskia Neuijen.

ep@nen.nl

(015) 2 690 502