Commissie

Veiligheid van speelgoed

330 002

Veiligheid van speelgoed

Commissie

Deze Nederlandse normcommissie volgt het werk van CEN/TC 52 ‘Safety of toys’. Deze CEN/TC heeft normen ontwikkeld die aangewezen zijn onder de Europese Richtlijn ‘Safety of Toys’ 88/378/EEC, de zgn. EN 71-serie.

In 2009 is de nieuwe Europese Richtlijn ‘Safety of Toys’ 2009/48/EC gepubliceerd. Deze is in de zomer van 2011 van kracht gegaan, m.u.v. de chemische eisen. Deze zijn pas in de zomer van 2013 van kracht gegaan. Dit betekent dat de gehele EN 71-serie herzien wordt.

Nederland levert een actieve bijdrage aan alle werkgroepen. NEN voert het secretariaat van de Europese Notified Bodies groep voor speelgoed.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Veiligheid van speelgoed.

Programma

De normcommissie 330 002 'Veiligheid van speelgoed' kan binnen haar werkterrein ook eigen NENnormen ontwikkelen die alleen voor Nederland gelden, zolang deze geen strijdige inhoud hebben met reeds bestaande normen of normen in ontwikkeling. Ook kan de normcommissie een Nederlandse vertaling van de EN-norm ontwikkelen, die na publicatie door NEN dezelfde officiële status heeft als de Engelstalige tekst van de EN-norm. Op het moment zijn er geen plannen voor het ontwikkelen van ‘puur’ Nederlandse normen of een vertaling.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Hein Goeyens.

afc@nen.nl

(015) 2 690 296

Commissieleden