Commissie

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen

351 074 07

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de luchtverversing in ruimten, ter beperking van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht. Luchtkwaliteit, comfort, gezondheid en energiezuinigheid zijn de onderwerpen waar deze normsubcommissie zich nadrukkelijk mee bezig houdt.

De normsubcommissie heeft tot doel de ontwikkeling en het onderhoud van nationale normen n voor het bepalen van:

  • de ventilatie van gebouwen c.q. de luchtverversing in ruimten, voor het bereiken van een voor de gezondheid optimale kwaliteit van de binnenlucht;
  • de luchtdoorlatendheid van gebouwen ter beperking van het energieverlies t.g.v. luchtinfiltratie via de gebouwschil,

Het als schaduwcommissie spiegelen van de activiteiten van CEN/TC 156 is met de oprichting van de nieuwe normsubcommissie 35107425 in juli 2013 vervallen.

Commissieplan 351 074 07 'Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen'

De normsubcommissie richt zich op de bepalingsmethoden voor ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen. Na publicatie van NEN 8088-1:2011 staat zij nu voor de uitdaging om de aansluiting van NEN 8088-1 met NEN 7120 te bewaken en te continueren en een actualisatie door te voeren op NEN 1087 en NEN 8087.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Emma van Sandick.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324