Commissie

Verkeerslichten en signaalgevers

353 074

Verkeerslichten en signaalgevers
De normcommissie bewaakt de belangen van de Nederlandse industrie voor wat betreft de Europese normalisatie van verkeerslichten en matrixborden (drips) en verzorgt de afstemming met NEC 214 'Traffic controllers'.

De normcommissie 'Verkeerslichten en signaalgevers' is een spiegelcommissie van de Europese commissie CEN/TC 226/WG 4 'Traffic control' en, in samenwerking met 353 073 'Verkeerstekens', van CEN/TC 226/WG 11 'Variable message signs'.

Tevens besteedt de commissie aandacht aan specifieke aspecten die een rol spelen bij de Europese regelgeving, zoals de mandatering (EG mandaat M111 ‘Circulation fixtures’) en de afstemming met de Nederlandse Verkeerswetgeving en met name de Nederlandse Regeling Verkeerslichten RVL en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW.

Het commissieplan van normcommissie 'Verkeerslichten en signaalgevers' volgt zo spoedig mogelijk.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carolien Hoogland.

mb@nen.nl

(015) 2 690 161