Commissie

Verkeerstekens

353 073

Verkeerstekens
De Europese en nationale normalisatie is gericht op uniformering van aanduidingen op verkeerstekens binnen Nederland en Europa ten behoeve van de herkenbaarheid voor alle weggebruikers en de verkeersveiligheid.

De normcommissie zorgt voor het vastleggen van door belanghebbende marktpartijen in consensus gemaakte afspraken over verkeerstekens in normen en het actueel houden van deze normen ten behoeve van:

• Het leggen van een basis voor privaatrechtelijke overeenkomsten tussen overheid/opdrachtgever, leverancier en aannemer;
• Het aansluiten op wettelijke regelgeving;
• Het leggen van de basis voor de CE-markering;
• Het realiseren van goed zichtbare, veilige en doelmatige borden en
ondersteuningsconnstructies.

Het commissieplan van normcommissie 'Verkeerstekens' volgt zo spoedig mogelijk.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annemarie Mewe.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443