Commissie

Verlaagde plafonds

353 277

Het doel van deze commissie is de instandhouding van een consistent geheel van normen binnen het werkgebied van de commissie, namelijk verlaagde plafonds. Daartoe behoren ook de Europese normen voor verlaagde plafonds. Daarbij is het zaak de belangen van de Nederlandse (bouw)praktijk optimaal te dienen en ten minste het kwaliteitsniveau van de Nederlandse bouw daardoor niet in negatieve zin wordt beïnvloed.

Nauwlettend wordt het werk en de ontwikkelingen van CEN/TC 277 gevolgd. CEN/TC 277 kent diverse ad-hoc groepen die de verschillende delen van de te herziene norm ontwikkelen.

Commissieplan normcommissie 353.277 'Verlaagde plafonds'.

Nationaal werk
Revisie van EN 13964 (en) – Verlaagde plafonds – Eisen en beproevingsmethoden (Suspended ceilings - Requirements and test methods)

De desbetreffende commissie kan zowel nationaal als internationaal deze revisie begeleiden. Diverse commissieleden treden op als experts in de ad-hocgroepen; zij worden vanuit de commissie ‘gecoached’.

Verder is het van groot belang dat de plafonds goed worden gemonteerd. Een goed ontwerp en een goed systeem is nog geen garantie dat het plafond ook goed is. Een goede montage is essentieel. Daarom valt te denken aan een NPR – Montage verlaagde plafonds. Verder dient de norm aan te sluiten aan het Bouwbesluit. Items die daar bij voorbeeld bij spelen zijn brand en akoestiek.

Plafonds zijn in principe niet-dragend. Soms wordt er toch een installatie geïntegreerd, te denken valt aan een koelinstallatie. Dit vraagt om aanvullende eisen. Ook hierover zou een normcommissie iets kunnen zeggen, bijvoorbeeld alleen al door te zeggen waar rekening mee gehouden dient te worden.

Naast dit schaduwwerk wordt ook gewerkt aan het installeren van een werkgroep voor corrosievorming van stalenonderdelen in zwembaden. Omdat dit veelal te maken heeft met plafonds en het doorroesten van ophangsystemen, met alle risico's van dien, is bedacht dat het goed is dat dit onderwerp onder deze normcommissie opgericht wordt.

CEN/CENELEC werk
Revisie EN 13964 - Suspended Ceilings
Revisie EN 14716 - Stretched ceilings - Requirements and test methods

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Ron van der Aa.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324