Commissie

Verlichting

351 005

Verlichting
Bij verlichting gaat het om de toepassing van kunstlicht en daglicht in kantoren, op de werkplek, op industrieterreinen, als sportverlichting, als noodverlichting en als openbare straatverlichting.

Het werkterrein van de normcommissie 'Verlichting' is vooral Europees en internationaal georiënteerd. De inzet is gericht op het verbeteren van o.a. de eenduidigheid van de gebruikte terminologie, meet- en rekenmethoden en notatiewijze van aan daglicht en kunstlicht gerelateerde onderwerpen alsmede ontwerp richtlijnen aandragen voor functionele veiligheids- en comforteisen van verlichting.

Er is steeds meer aandacht voor de relatie tussen verlichting en energieprestatie op Europese regelgeving (bedoeld wordt de EPBD) en nationale regelgeving (bedoeld wordt het Bouwbesluit 2012).

Commissieplan van normcommissie 351 005 'Verlichting'

In de vergadering van de nationale normcommissie worden de Nederlandse standpunten bepaald voor de vergadering van de Europese normcommissie CEN/TC 169 'Light and lighting' en van de internationale normcommissie ISO/TC 274 'Light and lighting'.

NEN-EN 17037 'Daglicht in gebouwen' is gepubliceerd. Deze norm vervangt NEN 2057, en naar verwachting zal de regelgeving te zijner tijd ook naar NEN-EN 17037 verwijzen. Daarom wordt NPR 4057 gemaakt, met toelichting op NEN-EN 17037.

Via een taakgroep is input gegeven over de verlichtingsaspecten van NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen.

Op Europees niveau is de inzet vooral gericht op:

  • De Technical Specification voor 'Lighting System Design Process'. Daarbij gaat het er om duidelijk te maken dat lichtontwerp niet alleen het voldoen aan technische eisen is, maar een zorgvuldige afweging moet zijn van de eisen die de plek en de gebruikers aan het resultaat stellen;
  • BIM voor verlichting. Dit wordt samen met CEN/TC 442 BIM gedaan. Ook ISO begint hier belangstelling voor te krijgen;
  • Werkplekverlichting, NEN-EN 12464-1, wordt herzien, in de zomer van 2019 is de openbare commentaarperiode, met een internetconsultatie;
  • EN 1837 ‘Verlichting van machines’;
  • Herziening van de verschillende delen van de norm over data van lampen en armaturen, EN 13032-2 ’Light and lighting – Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires';
  • De norm voor energieprestatie van verlichting krijgt nog een kleine aanvulling betreffende daklichten in schuine daken. Deze is in Nederland al in de NTA over energieprestatie van gebouwen verwerkt;
  • De woordenlijst, EN 14255-4 wordt pas op zijn vroegst herzien als het International Lighting Vocabulary (ILV), klaar is;
  • Regelgeving op het gebied van o.a. energieprestatie, ecodesign, energielabeling en de Single light regulation.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annet van der Horn.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324