Commissie

Vervormingsstaal

342 082

Vervormingsstaal
Er wordt gewerkt aan Europese proces- en productnormen op het gebied van vervormingsstaal (al dan niet verzinkt), dat gebruikt wordt voor de automobielindustrie, de stalen-meubelindustrie, witgoed industrie en vatenindustrie.

De nadruk ligt op:
- Specificaties van de verschillende typen vervormingsstaal
- Ontwikkelen van methodes/normen die de keuze van het te gebruiken vervormingsstaal ondersteunen.

De normcommissie doet mee in het werk van ECISS/TC 109 ”Coated and uncoated flat products to be used for cold forming” die na de ECISS-reorganisatie de opvolger is van ECISS/TC 13 ‘Flat products for cold working – qualities, dimensions, tolerances and specific tests’, en ECISS/TC 27 ‘Surface coated flat products – qualities, dimentions, tolerances and specific tests’.

De werkresultaten zijn EN normen die als NEN EN normen worden overgenomen.
Deze TC's zijn in 2010 samengevoegd, tezamen met ECISS/TC 26 Tinmill products, in een nieuwe TC, nl. ECISS/TC 109.

Het commissieplan van de normcommissie Vervormingsstaal.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Taco van den Broek.

wiene.fokkinga@nen.nl

(015) 2 690 322