Commissie

Voedingsmiddelenanalyse - Horizontale methoden

370 275

Voedingsmiddelenanalyse - Horizontale methoden
Binnen dit vakgebied wordt gewerkt aan het maken en bijhouden van Europese (CEN) normen over analysemethoden voor additieven, residuen en contaminanten in voedingsmiddelen. In aparte groepen op Europees niveau werken experts aan normen voor bijvoorbeeld de volgende parameters in voedsel: zoetstoffen, pesticiden, mycotoxinen en fycotoxinen.

Commissie

Nederlandse experts participeren in tien Europese werkgroepen die vallen onder de technische commissie CEN/TC 275 'Food analysis - Horizontal methods'. In Nederland is het werk van deze experts georganiseerd in normcommissies. Sommige normcommissies zijn actiever dan andere, door bijvoorbeeld de hoeveelheid actuele onderwerpen.

De verschillende commissies zijn:

Doorstraalde levensmiddelen (370 275 0008): de NVWA volgt mogelijke veranderingen in normen voor methoden die gebruikmaken van ESR spectroscopie, screening met DEFT/IAPC en DNA comet assay.

Elementen en hun chemische species (370 275 0010): binnen dit vakgebied zijn normen ontwikkeld voor bijvoorbeeld lood, cadmium, zink, koper, ijzer en chroom. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan normen voor de bepaling van arsenicum met HGAAS en droge verassing. In de Nederlandse normcommissie neemt de NVWA zitting.

Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen (370 275 0011): enkele Nederlandse organisaties die de normalisatietrajecten voor GMO's volgen, zijn: RIKILT, TNO en NVWA.

Mycotoxinen en plantentoxinen (370 275 0005)

Nitraat en nitriet (370 275 0007): inmiddels zijn er gevalideerde methoden beschikbaar voor de analyse van nitraat en nitriet in bijvoorbeeld groente, zuivel, vlees en babyvoeding. Vanuit Nederland volgt de NVWA de ontwikkelingen binnen deze Europese werkgroep.

Pesticiden en PCB's in voedsel (370 275 0003): de betrokken experts volgen de ontwikkelingen rondom de norm NEN-EN 1528 (pesticiden en dioxine in vet voedsel). Andere normen binnen deze groep gaan bijvoorbeeld over de bepaling van benomyl, carbendazim en thiabendazool in fruit, groenten en babyvoeding. De Nederlandse commissieleden zijn: SGS, Lab ZVL, NVWA, RIKILT en Dr. A. Verweij.

Vitamines en carotenoïden (370 275 0009)

Voedselallergenen (370 275 0012): deze commissie richt zich op normalisatie van analyse- en detectiemethoden van allergenen in voeding, bijvoorbeeld: pinda, hazelnoot, melkeiwitten, ei, gluten en soja. De normen zijn opgesteld in het kader van Europese wet- en regelgeving. Mars Nederland BV participeert als Nederlands expert in het ontwikkelen van normen op dit gebied.

Zoetstoffen (370 275 0002): de NVWA is als expert betrokken bij de groep die op Europees niveau werkt aan het standaardiseren van bepalingsmethoden voor illegale zoetstoffen en sucralose. Ook zijn er methoden opgesteld voor bijvoorbeeld isomalt, lactitol en sorbitol in voedingsmiddelen.

Commissieplan

Meer informatie over het werk dat de normcommissie Voedingsmiddelenanalyse - Horizontale methoden volgt, kunt u vinden op de website van de Europese commissie CEN/TC 275 'Food analysis - Horizontal methods'.

Programma

Meer informatie over het werk dat de normcommissie Voedingsmiddelenanalyse - Horizontale methoden volgt, kunt u vinden op de website van de Europese commissie CEN/TC 275 'Food analysis - Horizontal methods'.

Voor de volgende groepen is een commissieplan beschikbaar op de onderstaande pagina's:
- Mycotoxinen en plantentoxinen (370 275 0005)
- Vitamines en carotenoïden (370 275 0009)

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Marcel de Vreeze.

afc@nen.nl

(015) 2 690 125