Commissie

Waterbouwkunde - golf- en getijdegeneratoren (Energie uit water)

361 114

Waterbouwkunde - golf- en getijdegeneratoren (Energie uit water)
Water kan een belangrijke rol spelen bij de opwekking van duurzame energie. Voor traditionele waterkrachtcentrales bestaan al lange tijd normen en sinds kort is er de eerste norm voor energie uit zee en zijn andere normen in ontwikkeling. In Nederland, gelegen aan zee en met veel binnenwater, zijn er veel partijen die belangstelling hebben om energie uit water te winnen. De markt verlangt eenduidige afspraken en daar zijn normen een goed middel voor.

NEC 114 is in 2012 opgericht en nog duidelijk in opbouw. Zij richt zich op alle energie uit water, een vakgebied dat zelf ook in opbouw is. 2013 staat dan ook in het teken van verdere uitbreiding van de deelnemers.

In mei 2012 heeft de eerste normcommissievergadering voor NEC 114 'Energie uit Water' plaatsgevonden. Deze commissie zal bijdragen aan de ontwikkeling van normen voor golf- en getijde-energie, osmose, thermische energie uit zee en laag verval. Dit gebeurt grotendeels in internationaal verband. Nederland zal een rol spelen in de internationale normcommissies voor ‘Marine Energy’ en ‘Hydraulic turbines’.

NEC 114 treedt op als schaduwcommissie voor IEC/TC 114 en IEC/TC 4 en de Europese schaduwcommissies CLC/SR 114 en CLC/SC 4. De taak en het werkgebied van deze commissies zijn:

Meer informatie over deze normcommissie vindt u in het commissieplan.

Voor deelname aan en vragen over deze normcommissie in oprichting kunt u contact opnemen met Martijn Geertzen, telefoon (015) 2 690 195 of ep@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Martijn Geertzen.


ep@nen.nl

(015) 2 690 229