Commissie

Wegenbouwmaterialen

353 058

Wegenbouwmaterialen
Normcommissie ‘Wegenbouwmaterialen' is een spiegelcommissie van CEN/TC 227, Road materials die bestaat uit vijf werkgroepen en een groot aantal taakgroepen. De normcommissie bewaakt de Nederlandse belangen voor wat betreft de Europese normalisatie van de asfaltmengsels inclusief emulsieasfaltbeton, betonverhardingen, verhardingsoppervlakken, warm en koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen.

Ongebonden en hydraulische gebonden mengsels behoren eveneens tot het werkpakket van CEN/TC 227, maar deze mengsels worden bij NEN behandeld door de normsubcommissie 353 154 03 ‘Wegfunderingsmaterialen, spoorwegballast en waterbouwsteen’.

Tevens behandelt de commissie specifieke onderwerpen die een rol spelen bij de Europese regelgeving, zoals de mandatering (EG mandaat M124 ‘Road construction products’) en de afstemming met de Nederlandse besteksregelgeving (CROW-werkgroep asfaltverhardingen).

Het commissieplan van de normcommissie Wegenbouwmaterialen wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

De normcommissie bereidt zich periodiek voor op de plenaire vergaderingen van CEN/TC 227, de Werkgroepen en Taakgroepen van CEN/TC 227, waaraan Nederlandse afgevaardigden deelnemen, die de in de normcommissie vastgestelde standpunten inbrengen en verdedigen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Jacques van den Hoorn

mb@nen.nl

(015) 2 690 443